Algemene Ledenvergadering

24-10-2014 09:14

Vrijdag 24 oktober 2014 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in clubgebouw Odeon van K.D.O. en begint om 20.00 uur. De notulen van de vorige ledenvergadering liggen een kwartier voor aanvang ter inzage. Deze avond zal er gestemd worden voor de functie van voorzitter. Rob is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.