Algemene Ledenvergaring

29-10-2015 17:06

Op woensdag 28 oktober 2015 hebben wij in clubhuis Odeon van KDO onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De notulen van de ledenvergadering van 2014 lagen een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage. Coby Stokman en Albert Verweijen zijn door de aanwezige leden beide herkozen. Coby als penningmeester en Albert als lid.