Contributie Buurtvereniging

10-01-2016 09:24

Allereerst willen wij u een goed en gezond 2016 toewensen.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw lidmaatschap mogen rekenen. Op de ledenvergadering is besloten de contributie niet te verhogen. Het blijft € 7,50 per persoon en € 2,00 per kind (t/m 17 jaar).

In de week van 18 t/m 22 januari komen de bestuursleden langs om de contributie op te halen. Wij komen slechts eenmaal bij u aan de deur. Mocht wij u niet thuis treffen in deze week dan kunt het geld afgeven bij onze penningmeester Coby Stokman.

Wij hopen er met u allen weer een gezellig jaar van te maken met tal van activiteiten. Hebt u nog ideeën of op- en aanmerkingen laat het ons weten!!

Namens het bestuur van Buurtvereniging De Diesakkers,

W. Dieker (Smokie)

secretaris