Jaarvergadering

21-10-2016 20:34

Het bestuur nodigt alle leden van onze Buurtvereniging uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 26 oktober 2016 in het clubhuis van KDO, aanvang 20:15 uur. Op de agenda staat onder andere de Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Yvonne Sportel. Wij zullen helaas afscheid gaan nemen van onze secretaris Wim Dikker. Hij is aftredend en niet herkiesbaar. Eventuele (tegen-)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris W. Dikker. Wij rekenen op een grote opkomst.