04-07-2015 Buurtfeest

Op zaterdag 4 juli 2015 houden wij weer ons jaarlijkse buurtfeest bij Koos Aaldering aan de Kerkakkers.

Wij willen om 15.00 uur beginnen met koffie/thee en iets lekker. Daarna gaan we de middag voortzetten met een leuke activiteit voor jong en oud. Als thema hebben wij dit jaar "Kleintje Kermis".

Om de kosten een beetje te drukken hebben we ook dit keer weer een tombola met leuke prijzen. Ons advies: neem wat geld mee.

Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon. Evt. partners die geen lid zijn betalen € 10,00 extra.

De eigen bijdrage voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar is € 2,50 en voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar € 7,50. Ook hier geldt dat evt. partners die geen lid zijn welkom zijn. Zij betalen € 5,00 extra.

Rond 20.00 uur stoppen we met de festiviteiten zodat we nog rustig alles op kunnen ruimen. Vrijwillige hulp hierbij wordt zeer op prijs gesteld.

In de week van 22 t/m 26 juni komen wij langs om het deelnamestrookje en de eigen bijdrage op te halen. Mochten wij u niet thuis treffen, maar wilt u toch meedoen dan kunt u uiterlijk 27 juni het ingevulde strookje en het geld afgeven bij Coby Stokman. Opgeven kan ook via jhstokman@hetnet.nl of via het formulier op de website. De eigen bijdrage dient dan op de feestmiddag voor aanvang van de activiteiten betaald te worden.

Tot ziens op 4 juli

Bestuur en Feestcommissie.